​Tvätta bilen

Visst är det härligt att tvätta sin bil och se hur den glänser i solskenet! Det finns både bra och dåliga sätt att tvätta bilen på ur miljösynpunkt. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvätt med rening av tvättvattnet. Det sämsta alternativet är att tvätta den på gatan eller garageuppfarten.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen över 30 miljoner gånger per år. En uppskattning av vad tvättvattnet från dessa biltvättar innehåller ser ut såhär:

     - 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink

     - 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax

     - 2000 ton olja   

Varför ska jag inte tvätta bilen på garageuppfarten? Det gör ju alla andra?

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen. Oljor, giftiga tungmetaller, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor och mycket annat sköljs av vid tvätten. Ämnena kan vara mycket skadliga för miljön.

Även avfettningsmedel och tvättkemikalier är ofta skadliga för miljön. Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.  

Men mitt tvättvatten rinner alltid ner i en brunn i gatan, det är väl bra!?

Brunnarna på gatan är bara till för regnvatten och de finns till för att leda bort vattnet från gatan till närmaste vattendrag och sedan till Ringsjön. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så kan livet i till exempel Hörbyån, som tar emot tvättvattnet, skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga såsom en gräsmatta eller en grusplan, långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.  

Men hur ska jag göra då?

1. Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.

2. Tvätta bilen för hand i en ”gör-det-själv”-anläggning där tvättvattnet renas innan det leds till reningsverket.

3. Vill du ändå tvätta bilen hemma? Gör det då bara om tvättvattnet hamnar på en gräsmatta eller på en grusyta – inte så att det rinner ner i en gatubrunn!

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10