UPPSÄGNING

Uppsägning av lägenhet skall alltid ske skriftligt. På baksidan av kontraktet finns en ruta för uppsägning.

Uppsägningstiden är tre månader och räknas alltid från månadsskiftet efter det att uppsägningen inkommit Hörbybostäder kontor.

När uppsägningen har kommit in till Hörbybostäder, så skickar vi ut en bekräftelse på att vi mottagit den.

Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för de som är intresserade. Vid visning ringer vi och bokar en tid. Visning får inte ske utan Hörbybostäders representant.

Då kontraktet är uppsagt, ska en obligatorisk förbesiktning av lägenheten ske. Besiktningen är ett sätt för oss att se vilket renoveringsbehov lägenhet har.