​Nycklar

Alla våra nycklar är spärrade dvs de kan endast beställas av Hörbybostäder.
 
Behöver du en extra nyckel kontaktar du kontoret, sen får du hämta nyckeln hos Allans lås, Nygatan 60, Hörby
Betalning sker direkt till Allans lås.
 
Har du blivit av med en lägenhetsnyckel, måste vi göra en omläggning av  låscylindern. Denna kostnad får hyresgästen själv stå för.