Hörbybostäders styrelse 

VD
Lars Lagö  0415-37 81 40 
 
Ordförande
Ulla-Britt Thiman tel 0723-09 15 77
 
Styrelseledamot:
Birger Larsson och Björn Åvik
 
Ersättare:
Paul Jönsson, Per-Olov Andersson och Gerty Holst