Grundkrav 

Dessa krav ställs på alla Hörbybostäders hyresgäster:
  • Godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Betalningsförmågan skall kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. För studenter räknas även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag. Socialbidrag och introduktionsersättning räknas inte som inkomst. Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster.

 

  • Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller skulder. Alla eventuella skulder till bostadsbolaget skall vara reglerade innan ny lägenhet kan erbjudas.

 

  • Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmågan.

 

  • Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.

 

  • Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.

 

  • Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar hos bostadsbolaget eller hos andra hyresvärdar.

 

  • I undantagsfall kan avsteg från uthyrningspolicyn förekomma. Gällande nyproduktion, udda lägenheter, speciallägenheter och lägenheter med omedelbar inflyttning. Av skilda skäl kan vissa sökande prioriteras, som t ex inflyttande till kommunen på grund av arbete, studier eller liknande. Befintliga hyresgäster med särskilda behov kan också prioriteras.