Hörbybostäders uthyrningspolicy 

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning.
 
Det innebär att vi med hänsyn till bostadsbolaget och befintliga kunders bästa fäster vi stor vikt vid valet av ny hyresgäst.
 
Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende.