Våra trivselregler 

För att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa sin omgivning.
För allas trevnad gäller dessa regler:
  • Skaka inte sängkläder och mattor från balkongen.
  • Grilla inte på balkongen.
  • Blomsterlådor ska sättas på insidan av balkongräcket utan åverkan.
  • Om du har husdjur, se till att de inte stör. Hundar skall hållas kopplade inom fastigheten och rastas utanför fastighetens område. Upplockningstvång gäller i centrala Hörby.
  • TV, radio eller annan anläggning som avger ljud får inte störa dina grannar någon tid på dygnet. Framför allt mellan kl 22.00 och 08.00 ska det vara tyst.
  • Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest.
  • Trafik med motorfordon på gångbanor får inte förekomma utom vid flyttning. Gräsmattor får inte köras på.
  • För att förhindra/försvåra brott lämna aldrig dörrar som ska vara låsta öppna. Uppmärksamma om någon obehörig uppehåller sig i källare, trappuppgångar mm.