När kan man börja?

 

Åldersgränsen på instrumentkurserna är rekommenderad startålder. Det går bra att anmäla sig till ett ämne innan barnet uppnått rätt ålder. Det går också bra att börja på ett ämne när man är lite äldre.

 
F-klass - Gymnasiet
Fiol, cello, blockflöjt, KulturLek*, scenisk dans, drama och teater, kör, bild
 
Åk 1 - Gymnasiet
Keybord, piano, tvärflöjt, dockteaterverkstad, KulturLek*, orkester, Musik & Sånt, slagverk (trummor)
 
Åk 2 – Gymnasiet
Trumpet, trombon, dragspel
 
Åk 3 – Gymnasiet
Saxofon, klarinett, clarineo, gitarr, bas, pop- och rockskola
 
Åk 4 – Gymnasiet
Film/animation
 
För vuxna
Ensemble/orkester, Hörbykören

*KulturLek endast för barn i f-klass och åk 1