Anmälan

För att delta i något av KulturSkolans ämnen behöver du först anmäla dig. Antingen anmäler du dig via e-anmälan, till vänster på denna sidan, eller så skriver du ut en anmälningsblankett och skickar den till oss. Man kan ibland börja på en gång i det ämnet man valt men de stora intagningarna sker i början av varje termin. anmälningsblankett.pdfanmälningsblankett.pdf
 
Anmälan skickas till:
 
KulturSkolan
Norregatan 42 b
242 32 Hörby
 
 
 
 
I vissa av KulturSkolans ämnen finns det inte plats på en gång. Du hamnar då i kö som sorteras efter datumet på din anmälan. Du blir sedan kontaktad när det blir din tur att börja. I ämnena dans, bild, drama, kör och film försöker vi ta in alla elever som söker.
 

Regler

När du börjat på KulturSkolan finns det vissa regler som är bra att känna till.

  • När du börjar på ett nytt ämne har du tre lektioner i följd på dig att prova utan kostnad. Du måste meddela tredje gången om du inte vill fortsätta. Debitering för hela terminen sker efter tredje lektionen.
  • När du kommit in på ett instrument stryks du från kön till dina andra alternativ. Vill du stå kvar i kön till annat ämne måste du meddela KulturSkolan om det.  
  • När du går på ett ämne behöver du inte anmäla dig på nytt. Vi räknar med att du fortsätter ända tills du meddelar oss om någon förändring.
  • Du kan gå på flera ämnen samtidigt. Vill du spela två instrument sker detta i samråd med din lärare.
  • Om du som elev inte kan komma till din lektion måste du meddela läraren eller KulturSkolan om detta, annars kan vi tro att du kommit bort.
  • Om din lärare är sjuk kan lektionen bli inställd. Du blir då kontaktad av KulturSkolan via telefon eller e-post. 
  • Undervisningen på KulturSkolan följer grundskolans terminsplanering.
  • Som elev garanteras du 27 tillfällen med pedagog under ett läsår.

Avanmälan

Om du vill sluta i ditt ämne måste du meddela detta till KulturSkolan.
Om du slutar mitt i en termin måste du betala för hela terminen.
Målsman måste meddela skriftligt att du vill sluta senast 15/12 inför vårterminen respektive 15/5 inför höstterminen om det gäller musikämnena.
Gäller det drama, bild, dans, film eller kör skall detta meddelas senast 15/12 respektive 15/8.
 
 
 
 
 

​ ​​