Avgifter

Det kostar pengar att gå på KulturSkolan. Nedan finns en sammanställning av aktuella avgifter.

 • Instrument, sång och pop- och rockskola..........730 kr/termin

 • Film...............................................................625 kr/termin

 • Scenisk dans och Musik & Sånt.......................520 kr/termin

 • DramaTeater, bild och KulturLek.......................415 kr/termin

 • Orkester/ensemble och kör för vuxna................415 kr/termin

 • Låg-och mellanstadiekör..................................370 kr/termin

 • Spelar du ett instrument får du gratis delta i ensemble och körundervisning.

Syskonrabatt

Gäller endast de kurser som kostar 730 kr/termin.

 • Andra barnet:.......................................................415 kr
 • Tredje barnet:.......................................................gratis

Instrumenthyra

Som elev på KulturSkolan har du möjlighet att hyra vissa instrument. Avgiften är 395 kr/termin. De instrument som vi har till uthyrning är cello, fiol, saxofon, klarinett, trombon, trumpet och valthorn.

Fråga din lärare när du börjar så får du svar på alla frågor.

Uthyrningsregler:
 • Låntagaren är skyldig att vara rädd om instrumentet.
 • Låntagaren är skyldig att hålla instrumentet i gott skick.
 • Instrumentet får inte användas av annan person än låntagaren.
 • Då eleven slutar ska instrumentet återlämnas till KulturSkolan
 • Om instrumentet skadas eller går sönder ska låntagaren meddela detta till KulturSkolan.
 • Låntagaren ansvarar ekonomiskt för lagningskostnad eller inköp av nytt instrument om skador uppkommer

Debitering

 • De elever som går på KulturSkolan får automatiskt en faktura hemskickad till vårdnadshavaren. Debitering för höstterminen sker i oktober och för vårterminen i mars.
 • Som ny elev får du prova tre gånger gratis innan du bestämmer dig om du vill fortsätta. Ni måste själva meddela vid tredje erbjudna tillfället om ni inte vill ha platsen annas debiteras eleven för hela terminen.
 • Slutar eleven mitt i en termin debiteras hela avgiften.
 • Sista avanmälningsdag om eleven vill sluta in för vårterminen är 15/12.
 • Sista avanmälningsdag om eleven vill sluta in för höstterminen är 15/5.