​Årskurs 2

KulturResursen

KulturResursen består av en musikpedagog och en drama-/danspedagog. Vi går in i klassrummet och arbetar med något av skolans ämnen. Genom estetiska lärprocesser befästs och ges kunskap under lekfulla former.

KulturResursens undervisning är ett kreativt komplement. Tillsammans med lärare planerar KulturResursen inom vilket område som undervisningen ska ske.

För mer information, kontakta drama-/danspedagog Kicki Kjernli på kristin.kjernlipuktorne@horby.se, samt musiklärare Mattias Lundgren på mattias.lundgren@horby.se eller 0738-515 446. 

MusikTeater

Fokus i detta projekt ligger på att barnen ska få uppleva en musikteaterföreställning samt få kännedom om olika instrument. Föreställningen framförs av lärare från KulturSkolan i Hörby.