Årskurs 4

Filmskapande
 
Arbetet med film ligger utspritt över läsåret och varje klass får under tre tvåtimmarspass besök av filmpedagogen John Belfrage. Syftet med projektet är att elevernas förmåga att gestalta tankar, känslor och berättelser ska stärkas. I projektet får eleverna möjlighet att utveckla språket i dess vidaste bemärkelse.
 
Målet är att projektet ska väcka lust till lärande och lust till fortsatt arbete med film samt att ge nya verktyg för att analysera film och media samt att ge kunskap om digital bild, ljud och video som kan användas i fortsatt skolarbete.
Innehållet i projektet sträcker sig från dramaturgi, dramats uppbyggnad och filmens byggstenar, via skrivövningar, till manus och inspelningsplanering, regi, foto, skådespeleri, klippning, ljudarbete, visning och analys.
 
För mer information eller frågor kontakta John Belfrage på john.belfrage@horby.se
Filmbild.jpg

KulturHistoria - Begravda ben & hemliga dagböcker
 
Varje klass får ett förmiddagsbesök på museet. Eleverna ges tillfälle att bekanta sig med olika källor till att förstå sin historia. Vi tittar på allt ifrån brev och dagböcker till kartor, skelett och historiska föremål.
 
Besöket sker under vecka 38-40 och tar cirka 120 minuter. 
För mer information, kontakta museichef Åsa Dahlberg-Ohlsson på asa.dahlberg.ohlsson@horby.se .
 
Bokprat
 
Barnen kommer klassvis till biblioteket. Vi börjar med att gå igenom hur man lånar och lämnar böcker själv i utlåningsautomaterna. De flesta har redan gjort detta men det skadar inte att repetera. Därefter bokpratar vi om ett antal böcker med olika ämnesinnehåll och svårighetsgrad. Barnen får sedan tillfälle att låna, både av bokpratsböckerna och från resten av bibliotekets barnböcker.

Barnen är i slukaråldern där många läser väldigt mycket och behöver många boktips, samtidigt som en del behöver stimuleras lite extra för att öka sitt intresse. Bokpratet sker på biblioteket eftersom alla barn ska få möjlighet att lära känna sitt kommunbibliotek och upptäcka dess möjligheter och utbud.

Biblioteksbesöket sker i april-maj 2018. Besöket tar 80 minuter.
För mer information, kontakta barnbibliotekarie Marianne Rosander på
marianne.rosander@horby.se .