​Årskurs 5

Besök på Wanås Konst samt konstworkshop

Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshoppar utifrån de nya utställningarna. Utomhusmiljön på Wanås erbjuder ett lustfyllt lärande. Aktiviteterna ger förtrogenhet med konst och kultur och vi ser dagligen hur konsten inspirerar och hur kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor. 

Besöken äger rum den 18 och 19 september 2017.

Mer information på https://wanaskonstpedagogik.se/

 

KulturResursen

KulturResursen består av en musikpedagog och en drama-/danspedagog. Vi går in i klassrummet och arbetar med något av skolans ämnen. Genom estetiska lärprocesser befästs och ges kunskap under lekfulla former.

KulturResursens undervisning är ett kreativt komplement. Tillsammans med lärare planerar KulturResursen inom vilket område som undervisningen ska ske.

För mer information, kontakta drama-/danspedagog Kicki Kjernli på kristin.kjernlipuktorne@horby.se, samt musiklärare Mattias Lundgren på  mattias.lundgren@horby.se eller 0738-515 446.