​Årskurs 9

Bokprat på biblioteket

Klassen kommer till biblioteket och får tips på böcker inom olika genrer på olika nivå. Efter bokpratet ska eleverna ha tid att titta runt, välja böcker och
låna. Rätt bok till rätt person kan göra läsning lockande och roligt.

Bokpratet sker på biblioteket eftersom alla barn och unga ska få möjlighet att lära känna sitt kommunbibliotek och få ett stort utbud av böcker att välja mellan. Besöket kopplas till ämnet svenska.

Biblioteksbesöket sker under oktober-december 2017. För mer information, kontakta ungdomsbibliotekarie Josefin Andersson på josefin.andersson@horby.se .

 

 
Skolbio med pedagogiskt arbete
Filmen "Sameblod" kommer att visas för alla nior, samt får alla klasser besök av filmpedagog John Belfrage en gång inan och en gång efter visningen, där eleverna får möjlighet att fördjupa sig i det filmiska utrycksmedlet, dramaturgi samt filmanalys. Varje besök är på ca två timmar.
 
Mer information fås via filmpedagog John Belfrage på john.belfrage@horby.se