KulturSkoleFritids på Aktivitetshuset

Film-, teater- och musiklärarna arbetar med barnen i helgrupp eller i mindre grupper. På ett kravlöst och lekfullt sätt får de lära sig spela teater och agera i de filmer de själva skapar. Barnen gör också musik och sjunger, vilket kan kombineras med teater och film på många sätt.

Torsdagar på Aktivitetshuset

​Barnen hämtas från fritidshemmen vid respektive skolor i Hörby från ca. kl.13.30 eller tar skolbussen från byaskolorna in till Aktivitetshuset. Barn som inte är inskrivna på något av fritidshemmen kan antingen ansluta sig till den gemensamma hämtningen från fritidshemmen eller så kan barnet ta sig till Aktivitetshuset på egen hand. På Aktivitetshuset bjuds barnen på fika innan eftermiddagens aktiviteter börjar ca. kl 15.00.

Fritidsverksamhet med idrottsliga inslag, Frimii, som vänder sig till samma åldersgrupp, pågår samtidigt med KulturSkoleFritids. Man kan alltså inte delta i båda aktiviteterna samma termin. Läs mera om Frimii på Aktivitetshusets hemsida.

Anmälan

Nyanmälan till KulturSkoleFritids på Aktivitetshuset görs inför varje termin via KulturSkolans E-anmälan. (Välj Hörby KulturSkola, Grupper, och sedan KulturSkoleFritids.)
 
Eftersom intresset för KulturSkoleFritids är stort kan vi inte garantera att alla barn får en plats, men kommer man inte med nu så hamnar man i kö inför nästa omgång.

Målsman ansvarar för hämtning kl. 16.45-17.00

Målsmans ansvarar för att barnen hämtas mellan kl 16.45 och 17.00. För att vi ska kunna genomföra gemensamma projekt med barnen under våren så behöver vi veta att alla barn är kvar fram till åtminstone kl 16.45. Det är samtidigt viktigt att barnen hämtas senast kl 17.00 eftersom KulturSkolans pedagoger inte får lämna kvar yngre barn i Aktivitetshuset efter att KulturSkoleFritids avslutas.

Skolbuss till Aktivitetshuset

Om ert barn behöver ta sig till Aktivitetshuset med buss så är det målsmans ansvar att ta reda på vilken buss som passar och att meddela KulturSkoleFritids vilken tid och med vilken buss barnet kommer till Aktivitetshuset. Senast kl 14.30 bör barnet vara på plats.
Information och kontaktuppgifter för skolbussarna finns på kommunens hemsida.

Frågor om KulturSkoleFritids


 

 
​​​​​​​