KulturSkoleFritids på turné

Nytt för läsåret 2017/2018 var att KulturSkoleFritids även besökte fritidshemmen i byarna Långaröd, Killhult, Västerstad och Ludvigsborg.

KulturSkoleFritids pedagoger åkte då ut till respektive fritidshem en fredagseftermiddag i veckan under ca sju veckor i följd.

Vilka kulturaktiviteter och projekt som genomförs bestäms tillsammans med fritidshemmens personal.

Frågor om KulturSkoleFritids

​​