Drama och Teater

En teaterupplevelse kan ge en häftig här- och nukänsla och påverka och förändra människors sätt att tänka. I teatern ryms det mesta; stort och smått, högt och lågt, allvar och lek.

Cirkus Surkic.jpgI ämnet drama och teater jobbar vi med olika teaterlekar och teaterövningar som improvisation och scenisk gestaltning. Vi övar upp vår kreativitet, fantasi, fokus och samarbete. Leken är en naturlig ingång till teaterarbete och på KulturSkolan får du möjlighet att prova på teater på ett roligt och undersökande sätt tillsammans med andra. Teater är till stor del ett lagarbete och därför läggs stor vikt vid damspelet i gruppen.
 
KulturSkolans kurs ger dig verktyg för att använda din röst och ditt kroppsspråk på scen. Du får träna dig på att gestalta dina idéer tillsammans med andra. Genom att improvisera utifrån olika förutsättningar och tänkta situationer hittar vi ingång till det sceniska skeendet och tränar vår föreställningsförmåga att kunna leva oss in i det som händer på scenen. I teaterarbetet utvecklas du både individuellt och i grupp.
 
Teatergrupperna deltar i olika arrangemang på KulturSkolan och spelar för publik, i både mindre och större sammanhang.
 
Lärare
Jag som undervisar i Drama och Teater heter Kristin Kjernli Puktörne 
 

Ämnesinformation

  • Kulturskolans Drama- och Teatergrupper träffas på måndagar i KulturSkolans lokaler.

  • Grupperna är åldersindelade och lektionerna är 60 minuter långa.

  • Kostnad 415 kr/termin.