Låg- och mellanstadiekör

Rösten är något vi alla har alldeles gratis och i förlängning även så sången. Att sjunga är en mänsklig rättighet, något som tyvärr ofta hindras av föreställningen att man inte kan, får eller är bra nog.Kör.jepg.jpg

 Undervisning

Att sjunga tillsammans är det roligaste som finns! På körlektionerna får barnen uppleva att vara en del av en större klangmassa, vi sjunger, dansar och lär oss grundläggande sångteknik. Allt fokus ligger på lust och lek med våra röster. Varje termin jobbar vi mot en eller flera konserter och övar i oss att framträda inför en publik samt att ta ett kollektivt ansvar inför varandra och gruppen.

Körundervisningen är åldersindelad i två grupper:
  • Regnbågskören är den yngsta av körerna. Här får man komma och sjunga från det att man är 6 år.
  • Näktergalen är till för de lite äldre barnen. Man erbjuds att hoppa upp i den här kören när man börjar i fjärde klass, men det är alls inget tvång. I Näktergalen jobbar vi lite mer avancerat med körsång. Vi sjunger i stämmor och går in djupare på arbete med klangfärg och repertoar.

Lärare

Mitt namn är Marike Cavetoft jag har arbetat som musiklärare i 27 år.
På KulturSkolan undervisar jag i ämnena kör och sång.
 

   

Hörbykören

Hörbykören är KulturSkolans vuxenkör och är öppen för alla som tyckerhörbykören.jepg.jpg
om att sjunga. I Hörbykören lär du dig att sjunga i kör. Vår målsättning är att alla deltagare ska känna sig glada och trygga, och få uppleva den fantastiska gemenskap som finns i körsången. Vi sjunger sånger av många olika slag, gammal och ny musik, jazz, pop, rock, visa, klassiskt mm.

Hörbykören startade i mitten av 90-talet som en personalkör i Hörby Kommun. Initiativtagare var Elisabeth Wilson, som tillägnat sig informationen om sambandet mellan körsång och hälsa, och själv är en hängiven körsångare.

Ibland uppträder vi på konserter av olika slag och det händer att vi gör samarbeten med andra körer, men det är alltid frivilligt att delta.

 
Lärare

Mia Kinéll, musikpedagog. Jag är utbildad tvärflöjtspedagog och har arbetat på KulturSkolan i Hörby sedan 1987. Förutom att leda Hörbykören undervisar jag i "Svenska med sång och drama" på Hörby Lärcenter och spelar musikteater i "Kulturresursen Förskola". Jag frilansar också som kantor och flöjtist.

 

Allmän information

  • Kören övar tisdagar kl 18,30-20,00 på KulturSkolan, Bolleruphuset. Om Du vill börja kan Du mejla direkt till maria.kinell@horby.se​
  • Det kostar 415 kr/termin att delta i kören.