Musikproduktion

 

Vill Du lära dig skapa och spela in musik med ett musikprogram. Vi arbetar tillsammans i grupp.

Musikproduktion handlar om hur man skapar och spelar in musik, om hu man kan skapa en musikalisk idé till en färdig låt. Ämnet innehåller flera olika delar såsom låtskrivning, inspelning och mixning. Idag utförs det mesta av arbetet med hjälp utav en dator och ett musikprogram. För att spela in ljud används också mikrofoner, instrument eller din egen röst. Datorn ger nästan gränslösa möjligheter av olika ljud, effekter och verktyg för att bearbeta ljudet. Vi använder ett musikprogram som heter Logic Pro X.

 

Lärare

Jag som undervisar i musikproduktion heter Tomas Cederholm och undervisar även i gitarr och ensemble. Vid sidan om mitt arbete på KulturSkolan arbetar jag som låtskrivare och producent i min egen studio i Malmö.