Kurser

På KulturSkolan har vi ett stort antal kurser och ämnen att välja bland. Undervisningen anpassas efter eleverna och ger allt från grundläggande kunskaper i ett ämnesval till avancerad coachning inför till exempel ansökan till estetiskt program på gymnasium, folkhögskola eller högre konstnärlig utbildning.

En grundtanke med KulturSkolan är att eleverna som går hos oss inte bara skall utvecklas i sitt ämnesval utan också genom konserter, projekt och sammarbeten möta andra konstformer för att förstå sitt ämne i helheten.

I vänsterspalten kan du hitta alla våra ämnen och under rubriken Instrument och sång alla våra instrument.​​​​​​