Cello

Cellon är ett stråkinstrument. Den är större än både fiol och altfiol ochCello.jpg
man sitter på en stol när man spelar. På cellon kan man spela både ljusa och mörka toner, melodier och basstämmor. Cellon förekommer ofta i klassisk musik, som i symfoniorkestrar och mindre ensembler, men också i andra typer av musik, som till exempel pop och rock, och till och med metal.

 
Undervisning

När du spelar cello på KulturSkolan får du lära dig spela både på gehör och efter noter. Du får enskild undervisning men också tillfälle att spela tillsammans med andra instrument och andra som spelar cello. Du får också vara med och uppträda på olika konserter.

 
Lärare
Jag som undervisar på cello heter Johan Hemmingsson och har spelat cello sedan jag var liten. Jag är från början från Stockholm men bor sedan länge i Malmö där jag fick min lärarexamen på musikhögskolan. Förutom att undervisa på KulturSkolan arbetar jag som musiklärare på Georgsshillsskolan i Hörby där jag undervisar barnen som går i särskolan.
Johan Hemmingsson är tjänstledig under vårterminen-18 vikarierar Frida Silfverberg.
 

Ämnesinformation