Sång

Rösten är något vi alla har alldeles gratis och i förlängning även så
sången. Att sjunga är en mänsklig rättighet, något som tyvärr ofta hindras av föreställningen att man inte kan, får eller är bra nog. På sånglektionerna tränar vi upp våra stämband och lär oss en grundläggande sångteknik. Vi utgår alltid ifrån elevens personliga förutsättningar och jobbar mot att hitta ett lustfyllt förhållningssätt till vår röst och till musicerandet. Vi sjunger allt från visa till soul, pop och musikal, och jobbar mot en bred repertoarkännedom.

Undervisning
Eleven får jobba med sin röst och därmed med sig själv, det vill säga sitt instrument. Man får öva sig på att ta plats i ett rum, både fysiskt och med rösten. Eleven får prova på att sjunga en massa olika stilar och får med tiden tillgång till större och större del av sin röst. Eleven erbjuds att sjunga med ett band och att uppträda på KulturSkolans olika konserter. OBS alla uppträdanden är frivilliga.
 
Lärare
Mitt namn är Marike Cavetoft jag har arbetat som musiklärare i 27 år.
På KulturSkolan undervisar jag i ämnet Sång och Kör.

 

Ämnesinformation

  • Enskild sångundervisning har man möjlighet att välja från sjunde klass. Innan dess hänvisas man till Kulturskolans körer.
  • Lektionerna äger rum en gång i veckan och varar i 20 minuter.
  • Kostnad 730 kr/termin.
  • Vid frågor mejla marike.cavetoft@horby.se