Slagverk (trummor)

Slagverk är ett samlingsnamn för många olika instrument. Den gemensamma nämnaren är att man slår på dem; med händer, klubbor eller pinnar. Trummor och slagverksinstrument finns i alla kulturer och länder och har funnits och spelats på så länge det funnits människor.Trumset.jpg

Trumset är en samling av slagverksinstrument som ställts nära varandra så att en person kan spela på dem samtidigt. Trumsetet används i många olika musikstilar och är i populärmusiken det vanligaste slagverksinstrumentet.
 
Undervisning

Om du väljer att gå på slagverk på KulturSkolan får du lära dig spela på många instrument. Vi har marimba, congas, djembe, darbuka, timbales, virveltrummor, pukor, trumset och mycket mer. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att spela trumset. Du får lära dig handteknik, att läsa noter, koordination och att kompa på trumsetet. Kompa är det trummisen gör största delen av en låt.

Som elev har du möjlighet att vara med i olika band och orkestrar. Dessa består av andra elever på KulturSkolan som spelar till exempel gitarr, bas, piano och blåsinstrument. Att delta i band och orkestrar ingår i kursavgiften.

Lärare

Jag som undervisar i ämnet slagverk heter Niklas Larsson. Jag är utbildad vid musikhögskolan i Malmö. För mig är samspelet och glädjen det viktigaste när man musicerar och detta hoppas jag kunna dela med mig av till mina elever. 

Ämnesinformation

  • Undervisningen sker måndagar och tisdagar i KulturSkolans lokaler i Hörby.
  • Som nybörjare startar du oftast i grupp där grunderna i samspel, noter och trumset gås igenom.
  • Kostnad 730 kr/termin.
  • Vid frågor mejla niklas.larsson@horby.se