Färdtjänst

För dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med våra bussar och tåg, kan färdtjänst vara ett alternativ. Med särskilt tillstånd kan du bli beviljad färdtjänst. Du reser då med personbil eller specialfordon med serviceresor.

Beställ färdtjänst

Beställ färdtjänst telefon: 0771-77 44 11
Anmäl försenad bil telefon:  0771-77 44 22
E-postbokning: bokningserviceresor@skanetrafiken.se


Kundtjänst telefon: 0771-77 44 33
E-post kundtjänst: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se


Fasta resor telefon: 0771 – 77 44 44
E-post fasta resor: fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se

Kontakta oss
Kontaktperson kollektivtrafik

Lina Lindström
Telefon: 0415-37 85 94
E-post: lina.lindstrom@horby.se