Resor & trafik

Välfungerande trafik och välskötta, trevliga gator är något som är viktigt för oss alla. Vare sig vi går, cyklar, åker kollektivt eller kör bil är trafiken något vi berörs av varje dag.

Hörby kommun ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatubelysning i tätorterna. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.
 
Hörby har mycket bra bussförbindelser med Lund, Malmö samt och Kristianstad. Du når Hörby med buss från Lund på 40 minuter och från Malmö på 49 minuter. Från Kristianstad tar bussfärden till Hörby 46 minuter.