Alternativa drivmedel

Alternativa drivmedel, som fordonsgas, el och etanol, ger lägre utsläpp av fosila växthusgaser och renare avgaser i jämförelse med bensin och diesel. På de flesta bensinstationer i Hörby kan du tanka etanol och du kan ladda din elbil på Hörby kommunhus. Fordonsgas kan du i dagsläget inte tanka i Hörby. Närmaste tankställen för biogas är i Eslöv, Landskrona och Lund.

Ladda din elbil

Du kan ladda din elbil på Hörby kommunhus. På Kraftringens webbplats finns information om andra platser i nordvästra Skåne där du kan ladda din elbil.
På webbplatsen www.uppladdning.nu hittar du offentliga laddplatser i Sverige och övriga Norden.

Tanka etanol E-85

Etanol E-85 säljs på vanliga bensinstationer av i stort sett samtliga leverantörer som säljer drivmedel. I Hörby finns det möjlighet att tanka etanol på de flesta bensinstationer.                                                                 

Tanka fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består av biogas, naturgas eller en blandning av dessa. I dagsläget finns det ingen möjlighet att tanka biogas i Hörby kommun. På till exempel webbplatserna www.gasbilen.se och www.fordonsgas.se kan du bland annat se vilka tankställen som finns i Sverige.