Gatusopning

Maskinsopning av gator och cykelvägar utförs 2 gånger per år. Vårsopning efter vintern och höstsopning efter lövfällning. På gångbanor och ytor utmed den egna fastigheten har fastighetsägaren ansvar för städningen.

Målet för gaturenhållning på våren (sopning): 

Tidpunkt för sandupptagning skiftar från år till år, beroende på väderlek och temperatur.

Målet för gaturenhållning på hösten (sopning):

Sopning sker på hösten efter lövfällningen.
 
Utöver dessa tillfällen utför vi punktvis sopning efter behov. Torg och gångfartsområden städas dagligen, helgfria vardagar. Allmän sopning av gator, främst i centrum, görs på fredagar.