Aktuella vägarbeten

Ombyggnad av gata och VA, Timotejvägen Osbyholm. Tekniska kontoret kommer påbörjade arbetet den 17/9 och det beräknas pågå ca åtta veckor.

Vatten och avloppsnätet i Timotejvägen kommer att byggas om och bytas ut och gatan kommer att få ny asfaltbeläggning. Under ombyggnadstiden kommer framkomligheten att vara begränsad, men vi strävar efter att skapa så lite olägenheter som möjligt.

 

 

 

Kontakta oss
Tekniska kontoret

Gata- park ansvarig: Anna Palm
Telefon: 0415-183 45