Trafiksäkerhet

Hörby kommun planerar, bygger och justerar gatumiljön för att alla trafikanter skall få en så god trafikmiljö som möjligt. Kommunen arbetar till exempel mycket med att anlägga trafiksäkra gång- och cykelvägar för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Hastigheterna är en mycket stor betydelse både för sannolikheten att en olycka skall uppstå och för konsekvensen av den. Kommunen ansvarar för hastighetsreglering av samtliga gator och vägar inom tättbebyggt område och den vanligaste hastigheten i tätorterna, 50 km/tim kommer att sänkas till är 40 km/tim.

På statliga och enskilda vägar beslutar Länsstyrelsen om hastigheten.

Kontakta oss
Kommunservice

Telefon: 0415-37 80 00