​Vanliga frågor om vinterväghållning

Under vintertid får vi många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid. Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Varför plogas eller sandas inte gång- och cykelvägen/gatan där jag bor?

Gång- och cykelvägar samt gator snöröjs och halkbekämpas efter ett prioriteringssystem. Generellt prioriteras huvudgator, framkomlighet för räddningsfordon och busstrafik, gator som ansluter till Trafikverkets vägar och centrum före utkanterna. Större gång- och cykelvägar prioriteras på samma sätt.

Eftersom huvudgator och större gång- och cykelvägar ska hållas öppna händer det ibland att vi måste börja om med högre prioriterade gator/cykelvägar utan att ha hunnit till lokal- och villagator/andra cykelvägar.

Varför snöröjs det inte vid skolan på dagtid?

Snöröjning ska vara klar till kl 8.00 under pågående verksamhet med barn. Därefter får inte snöröjning utföras på grund av säkerhetsskäl. Undantag kan göras på begäran av skolans rektor.

Snövallarna växer sig höga, hur ska jag som till exempel kommer med barnvagn/har svårt att gå komma över gatan?

Röjning av övergångsställe sker först efter att gatan plogats. Där prioriteras huvudgångstråken. Att röja övergångsställe är tidskrävande då det krävs handkraft för att få ett bra resultat.

Måste man ploga upp snön i stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har skapats av plogbilen.

Varför plogas snön tillbaka när jag skottat gångbanan utanför min tomt?

När vi plogar gatan kan det ibland hända att snön hamnar på gångbanan. Vi försöker att undvika det i möjligaste mån, men av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen ibland på gångbanorna. Om det händer är det du som fastighetsägare som ansvarar för att gångbanan blir framkomlig igen.

Vem ska skotta fram brevlådan som snöplogen lagt snö över?

Kommunen skottar inte fram brevlådan utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

Trottoaren utanför mitt hus/affären är varken skottad eller sandad, vem har ansvaret för att det blir gjort?

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa på gångbanan utanför sin fastighet.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

För att underlätta för plogen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjligt, på egen mark. 

Det är inte bra för miljön med halkbekämpning med salt - varför kan man inte använda bara sand?

Vid lägre temperaturer är sand som inte är blandad med viss mängd salt omöjlig att hantera eftersom den klumpar sig och går att strö för maskiner och personal.

Varför forslas inte snön bort vid snöröjning?

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Vid snöhantering är det själva transporterna som belastar miljön. För att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall.

Mer information

Rutin vinterväghållning

Trafikverket, nationell vägdatabas med information om väghållare för bil-, cykel- och gångvägar (öppnas i nytt fönster)