Vinterväghållning

Kommunservice i Hörby kommun ansvarar för att, med hjälp av olika entreprenörer, ta hand om snö och halka på kommunala gator, torg, gång- och cykelvägar. Statliga Trafikverket ansvarar för de större vägarna.

När det snöar måste vi först ta hand om huvudgator och gator som ansluter till Trafikverkets stora vägar. Vi tar dessutom hand om centrum före ytterområdena. Det är viktigt att räddningsfordon och busstrafik kan ta sig fram.

Som fastighetsägare har du ansvar för att hålla gångbanan fri från snö och halka. Läs mer i Författningssamling gångbanerenhållning.

Författningssamling gångbanerenhållning.pdfFörfattningssamling gångbanerenhållning.pdf (pdf 16 kb, öppnas i nytt fönster)

Rutin vinterväghållning.pdfRutin vinterväghållning (pdf11kb, öppnas i nytt fönster) 

Mer information

Vanliga frågor om vinterväghållning

Trafikverket, nationell vägdatabas med information om väghållare för bil-, cykel- och gångvägar (öppnas i nytt fönster)