Så fungerar jojo-kortet för våra seniorer

Alla som har fyllt 70 år och är folkbokförda i Hörby kommun erbjuds att åka fritt med kollektivtrafiken inom kommunen.

Seniorerna får resa gratis med all kollektivtrafik inom kommunen, alltså med såväl regionbussar och stadsbussar som med närtrafiken.

Seniorkortet gäller från 1 september och skickas automatisk hem med posten till alla som har fyllt 70 år. 

I brevet finns ett personligt kort med personens namn som ger rätt till de fria resorna. Kortet ska visas upp vid resa och personen ska även kunna legitimera sig om Skånetrafikens personal begär det.

Vi önskar alla seniorer i Hörby kommun mycket glädje med det nya kortet!

Kontakta oss
Kontaktperson kollektivtrafik

Lina Lindström
Telefon: 0415-37 85 94
E-post: lina.lindstrom@horby.se