Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter som ska bidra till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vad innebär parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd gäller på allmän plats i Sverige och ger innehavaren rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Det innebär ocks​​å förlängda parkeringstider, rätt att parkera där parkering är förbjuden samt vanligtvis befrielse från att betala parkeringsavgift. 
 
Parkeringstillstånd kan även gälla på privat mark som till exempel butiksparkeringar, parkeringsgarage eller stormarknader, om fastighetsägaren tillåter det.
 
Parkeringstillstånd kan användas i vissa europeiska länder på de villkor som gäller i respektive land.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd får endast beviljas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. ​
Parkeringstillstånd beviljas i regel endast till en rörelsehindrad som förare av bilen.
 
Rörelsehindrad​ som inte kör bil själv anses normalt klara sig utan parkeringstillstånd. I särskilda fall kan dock parkeringstillstånd beviljas för passagerare om den rörelsehindrade är helt beroende av förarens hjälp för att kunna förflytta/ta hand om sig utanför fordonet.​

Bedömning                         

Bedömning av rörelsehinder grundar sig på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Ett aktuellt läkarintyg i ansökningshandlingen skall styrka sjukdomsbilden och dess påverkan på gångförmågan.
Hörby kommun gör en individuell bedömning och ingen sjukdom kan på förhand sägas ge rätt till parkeringstillstånd.
 
Enbart svårighet att bära eller att ta sig in eller ut ur bilen är inte skäl för parkeringstillstånd. Detsamma gäller för mag- och tarmproblem som kan innebära akuta behov av en toalett.

Giltighet och förnyelse

Parkeringstillstånd för förare får bara användas när innehavaren själv kör sin bil. Parkeringstillstånd för passagerare får bara användas för parkering för innehavaren.
 
Parkeringstillstånd gäller endast om det är placerat på insidan av fordonets vindruta så att övre delen (som visar handikappsymbolen) är väl synlig utifrån. Det kan gärna placeras på höger sida av vindrutan, vilket underlättar för trafikövervakarna.

Parkeringstillstånd ska lämnas tillbaka när det gått ut eller i samband med att nytt tillstånd lämnas ut. Om parkeringstillstånd missbrukas kan det återkallas.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.​​
​​
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Mattias Hansson
Telefon: 0415-37 83 10

Hörby 24
Självservice & e-tjänster