Nattomsorg (Nattis)

För de vårdnadshavare som har behov av nattomsorg för sina barn, finns det möjlighet att ansöka om detta genom samverkan med Höörs kommun. Placering erbjuds i mån av plats.

I samverkan med Höörs kommun erbjuder Hörby kommun nattomsorg på Holma förskola i Höör. I det fall barnet kan erbjudas nattomsorg ska också förskoleplaceringen vara knuten till denna förskola. Det går alltså inte ha en ”dagförskola” i Hörby och nattomsorg i Höör. 

Ansökan om placering på Holma förskola görs till Höörs kommun, kontaktuppgifter och ytterligare information finns på Höörs kommuns webbsida. Barnomsorgsavgiften följer samma nivå som en vanlig förskoleplats, och räkningen skickas av Hörby kommun.

Barnsomsover1.jpg