Allmän förskola​

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds Allmän förskola. Det innebär att 3-5-åringar har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola enligt beslut i riksdagen. Verksamheten omfattar 15 timmar i veckan och bedrivs i de befintliga förskolorna enligt fastställd tid. Erbjudandet gäller även i fristående förskolor. 

I den allmänna förskolan sätts barnens utveckling och stimulans i fokus. Den pedagogiska personalen ska även i fortsättningen betona lekens betydelse för inlärning och fortsätta arbetet med utveckling av barnens sociala kompetens och språk. Verksamheten i den allmänna förskolan kan se olika ut på de olika förskolorna. 

Allmän förskola följer skolåret och barnen har samma lovdagar som skolan. Allmän förskola omfattar 525 avgiftsfria timmar fördelat på två terminer enligt fastställd tid. För de barn som redan är inskrivna i förskoleverksamheten kommer avgiften att reduceras.   

 

 
Placeringsansvarig

Helén Persson
0415 - 37 82 43
helen.persson@horby.se