Välkommen till Ängen

Ängens förskola är uppdelad på två sidor, en för de äldre barnen och en för de yngre barnen. Vi öppnar och stänger på ett och samma ställe. Då träffas både små och stora barn och även den personalen som man inte arbetar tillsammans med övriga tider på dagen. På så sätt lär vi alla känna varandra. 
 
Vår utemiljö är fantastiskt fin med skog och lekplatser i närheten. Barnen har möjlighet att vara ute varje dag. På Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman går äldre barn. På Hallonet och Nyponet är det yngre barn. Under större delen av dagen är respektive sida uppdelad i mindre grupper.

För oss är det viktigt att se och fånga upp barns lärande och att uppmuntra till nya idéer och nya erfarenheter. Därför arbetar vi på förskolan utifrån barnens intressen och erfarenheter. Vi är närvarande tillsammans med barnen – en pedagog i varje rum, som följer barnen i deras lek och hjälper till vid konflikter eller leder leken vidare på olika sätt genom att tillföra material eller inspiration. Vi uppmuntrar barnen att utforska, och stimulerar till lärande. Barnen får möjlighet att prova på själva, eftersom vi utgår från att barn kan.

Personalen använder sig av sina olika kompetenser och kan ge barnen ny inspiration till lärande, genom sång och musik, skogsäventyr, rörelse, målning, teknik och gymnastik. Vi har många rum att välja mellan och ser även utemiljön som ett rum.

Våra ledord är trygghet, glädje, engagemang och inflytande.

​​​​​​​​​​​​​​​
Förskolechef
Carin Hagström
0415 - 37 82 42

E-post E-post
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist
0415 - 37 82 41

E-post E-post
Skoladministratör
Jeanette Larsson
0415- 37 82 46

E-post E-post
Telefonnummer

Hallonet och nyponet
0415 - 37 82 82
 
Gullvivan, gulsippan och smörblomman
0415 - 37 82 85

Adress

Ystadsvägen 45
242 33 Hörby