​Föräldrasamverkan

Vi har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavarna är på förskolan tillsammans med barnet under den första veckan. Barnen lär känna personal, barn och miljö tillsammans med föräldern.

Inskolningstiderna anpassas efter barnets behov.  Vi erbjuder också inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten samt forum för samråd (ett forum för diskussioner mellan föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechef).

Vi använder Unikum som är ett webbaserat informations- och dokumentationsverktyg som föräldrarna tar del av via nätet.