Grön flagg

Björnligans förskola har arbetat miljömedvetet genom stiftelsen Håll Sverige Rent sedan 2008, då vi blev miljöcertifierade och fick hissa vår fina flagga. 

Vi utgår ifrån barnens tankar och idéer, som vi sedan utmanar. Så väcker vi lusten för vidare tänk kring olika fenomen i vår miljö. De teman vi har arbetat med har varit Hälsa & livsstil, Vår närmiljö, Vattenresurser, Klimat & energi, Konsumtion, Kretslopp.

​Miljötänket går som en röd tråd genom varje tema, och målet med vårt arbete är att våra barn ska växa upp till miljömedvetna individer, som sparar på jordens resurser. Både på förskolan och hemma märks en medvetenhet hos barnen kring vikten av att värna djur och natur. Sopsortering, skräpplockning, energisparande och allemansrätten är naturliga inslag i barnens vardag på Björnligan.  

Vårt miljöarbete dokumenteras kontinuerligt och skickas in varje år, då rapporten granskas av Håll Sverige Rent. Då rapporten blir godkänd får vi fortsätta flagga med Grön Flagg ett år till. 

Våra godkända rapporter kan ni ta del av här:


Tema Livsstil och hälsa 2009.pdfTema Livsstil och hälsa 2009.pdf 

Tema Närmiljö 2010.pdfTema Närmiljö 2010.pdf

Tema Vattenresurser 2011.pdfTema Vattenresurser 2011.pdf

Tema Klimat och energi 2012.pdfTema Klimat och energi 2012.pdf

Tema Konsumtion 2013.pdfTema Konsumtion 2013.pdf

Kretslopp 2014.pdfKretslopp 2014.pdf

Tema Närmiljö 2015.pdfTema Närmiljö 2015.pdf