Björnligans avdelningar

Björnidet
På Björnidet arbetar vi tillsammans med våra 1-2-åringar. För de yngsta barnen skapar vi en lugn och trygg miljö där barnens förutsättningar, behov och intressen tas tillvara.

Björnberget
På Björnberget arbetar vi tillsammans med våra 3-4-åringar. Vi lägger stor vikt
vid barnens intressen och önskemål om aktiviteter under dagen, samtidigt som det är viktigt med struktur så att barnen känner trygghet.

Björngrottan
På Björngrottan arbetar vi tillsammans med våra 4-5-åringar. Här ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet genom att vara med och planera olika aktiviteter under veckan. Barnens intressen tas tillvara och utmanas vidare genom ett utforskande arbetssätt.​