Kost

På förskolan serveras en allsidig klimatsmart kost, och maten tillagas i vårt tillagningskök. Det stämmer väl överens med vår inriktning på miljö och hälsa, eftersom syftet med klimatsmart mat är barnens hälsa och välbefinnande. Samtidigt sparar vi på miljön och dess resurser.

Förutom frukost och lunch har vi ett mellanmål och två fruktstunder per dag.

En dag i veckan äter de äldre barnen lunch i uterummet, då maten tillagas vid vår grillplats. Vid några tillfällen lagar vår kokerska mat utomhus till hela förskolan och skolan, vilket är uppskattat av både barn och personal.