Junibackens avdelningar

Katthult

På Katthult arbetar tre pedagoger med  1-3-åringar. Vi jobbar mycket med att barnen ska finna ro och trygghet, samt ha tillgång till en inspirerande miljö som ger dem utmaningar. Miljön ändras efter barnens intressen vilket gör att det hela tiden finns nya utmaningar för dem. Två stora mål är språk och empati (hur man ska vara mot sina kompisar).  En typisk dag på Katthult innehåller trygghet, omtanke, glädje och leklust.

Villekullavillekulla.jpg

På Villekulla arbetar tre pedagoger med barn i åldrarna 1 till 3 år. Vår verksamhet präglas av glädje, lust och nyfikenhet, där vi ger tid för barnen att
prova själva för att få  möjlighet att lyckas. Hos oss har trygghet och lek två viktiga och centrala roller. Genom att barnen känner sig trygga, kan leken få ta plats, och ur detta kan de både lära, växa och utvecklas. Våra ledord i verksamheten är att få leka, utforska, upptäcka och ha roligt tillsammans.

Saltkråkan

På Saltkråkan arbetar tre pedagoger tillsammans med cirka 20 barn i åldrarna 3-5 år. Pedagoger och barn utforskar, undersöker och leker tillsammans. Vår verksamhet utgår ifrån barnens intressen och utveckling. Vi erbjuder aktiviteter som inspirerar och utvecklar barnens intressen för lek, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vi ger barnen möjlighet att påverka sin vardag på förskolan.

Bullerbyn

På Bullerbyn finns utforskande barn i åldern 3–5 år tillsammans med tre medforskande pedagoger. Vi arbetar språkstimulerande med sagor, berättelser, rim, ramsor samt sång. Leken är viktig hos oss, för genom den kan barnen gestalta och bearbeta sin vardag. Fantasi och kreativitet tillåts stort utrymme.

Vi går till gymnastiksalen en gång i veckan. Vi går också ut på lekfulla äventyr utanför förskolans gård en gång i veckan.