Föräldrasamverkan

På Junibackens förskola har vi forum för samråd som träffas en gång per termin. I forumet finns representanter för föräldrar och personal. Det är en mötesplats för föräldrar med tillfälle för diskussioner med pedagoger om aktuella frågor.

Föräldrarepresentanter kan lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Syftet med detta forum är inte beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla barn.

Junibacken har föräldramöte en gång per år. Utvecklingssamtal för varje enskilt barn erbjuds en gång per år.

Vi använder oss också av webbverktyget Unikum för samarbete mellan pedagoger och föräldrar kring mål, planer, dokumentation och kvalitet.