​Kvalitetsarbete

Varje år väljer förskolans pedagoger och förskolechefen ut nya övergripande utvecklingsområden och förbättringsområden för vår verksamhet.

För att arbeta systematiskt använder vi oss av en modell, framtagen i kommunen som innehåller fyra faser; planera, genomföra, följa upp samt utveckla. Denna modell kan användas på små såväl som stora utvecklingsområden i verksamheten. Det är processen som dokumenteras och arbetslagen arbetar olika beroende på barngruppens behov, intressen och förutsättningar.

På vår förskola arbetar vi aktivt med att skapa en förskola där alla är lika värda, där olikheter är en tillgång och vi vuxna är viktiga förebilder. Varje år revideras denna plan och man kan  läsa mer om detta arbete i planen för likabehandling och mot kränkande behandling.

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, Loket.pdfPlan för likabehandling och mot kränkande behandling, Loket.pdf

Varje år sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete Loket-Trollbäcken 2017.pdf [Läs]

​