​Välkommen till Östanvinden

Vår förskola är kommunens minsta förskola med två avdelningar som är belägen på landsbygden i Östraby, cirka en mil söder om Hörby. Vi är mycket stolta över vår utemiljö, och jobbar ständigt med att erbjuda en innemiljö som är föränderlig utifrån barnens intressen och som ska locka till lek och lärande. 

Här arbetar både förskollärare och barnskötare som anser att det viktigaste med vårt uppdrag är att alla barn som kommer till oss ska få känna trygghet, glädje, empati, bekräftelse och respekt för sig själva och för andra. Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen situation i förskolan genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.​

​​​​​​​​​​​Östanvindens1.png
 
Förskolechef
Jessica Svensson
0415 - 37 83 61

E-post E-post
Skoladministratör
Madeleine Bergkvist
0415 - 37 82 41

E-post E-post
Skoladministratör
Jeanette Larsson
0415 - 37 82 46

E-post E-post
Telefonnummer

0415 - 400 10

Adress

Östraby 9134
242 97 Hörby