​Östanvindens avdelningar

Björnarna och Kaninerna

Förskolan har två avdelningar; Björnarna för de äldre barnen som är 3-5 år, och Kaninerna för de yngre barnen, 1-3 år.

De yngre barnen jobbar bland annat med olika språkstimulerande aktiviteter som Babblarna, sång, rim & ramsor, TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Pedagogerna har också sett att djur av alla de slag är ett intresse hos många barn.

Vi lägger stor vikt vid barnens inflytande. Vi ger möjlighet för barnen att själv få bestämma vad de vill göra under vissa delar av dagen. Vi pedagoger finns till hands för att hjälpa och stötta och stärka barnen i det de vill göra. I den fria leken bearbetas mycket av alla intryck som barn får, och vuxenvärldens alla sysslor.

Utelek är en viktig del under dagen. Vi behöver alla ut och röra på oss och få frisk luft. Vi har förmånen att få låna grannens skog, och dit beger vi oss så ofta vi kan.

Vi tycker att det vardagliga samtalet är viktigt, där vi är lyssnade pedagoger som resonerar och spinner vidare på barnens tankar och funderingar.