Regnbågens avdelningar

Månen och Molnet

De två avdelningarna Månen och Molnet arbetar här och nu. Tillsammans med barnen bygger vi framtiden.

Vi vill att barnen ska känna nyfikenhet och glädje i att lära, lyckas i sina utmaningar och känna empati för varandra. När de lämnar förskolan är det med insikt att kunskap ger frihet och självkänsla som samtidigt ger framtidstro.

Våra avdelningar är fyllda med lek och lust, där kompetent och engagerad personal samverkar med barn och föräldrar i en trygg och inspirerande miljö. 

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vilket innebär att vi utgår från barnens intressen och är medforskare tillsammans med dem.

Stjärnan och Solen

På Stjärnan och Solen arbetar pedagogerna för att barnen ska vara trygga, känna glädje och utveckla sin självkänsla och bli självständiga.

Vi uppmuntrar barnens kreativitet och erbjuder dem konkreta upplevelser och forskande på förskolenivå som stödjer deras lärandeprocess. Barnens nyfikenhet, intressen och tilltro till den egna förmågan är grunden.

Pedagogerna stödjer barnens behov och förmågor samt erbjuder många tillfällen under dagen för aha-upplevelser och ”kan själv”. Personalen erbjuder en planerad och varierad miljö där barnens utvecklingsprocess stimuleras genom eget arbete, arbete i grupp och arbete tillsammans med pedagoger.

Vi erbjuder barnen olika material som inspirerar till lek och socialt samspel, där kreativitet, fantasi, språk och kommunikation stimuleras, tillsammans med möjligheten att prova olika roller i leken.