​Föräldrasamverkan

Vi värnar om den dagliga kontakten med våra barns föräldrar eller vårdnadshavare.

För att kunna prata i lugn och ro kring barnen avsätter vi tid för utvecklingssamtal. Andra former av föräldrasamverkan är drop-in, föräldramöten och forum för samråd.

Vi använder oss av Unikum, ett webbaserat kommunikationsverktyg, för att vårdnadshavarna ska få insyn och känna delaktighet i barnens lärande och utveckling. Här kan man även följa temaarbeten och andra aktiviteter i verksamheten.