Kost

Vi har eget kök på förskolan. Maten tillagas oftast från grunden och till viss del av närproducerade råvaror.

På förskolan finns ett matråd bestående av kokerska och avdelningspersonal med syfte att regelbundet ha en dialog kring våra måltider.