Föräldrasamverkan

Vi vill att du som förälder ska ha god insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig. 

Du erbjuds utvecklingssamtal en gång per år och du kan alltid be om ett extra samtal. Dessutom har vi föräldramöten, forum för samråd och familjearrangemang av olika slag. Du är också välkommen att delta i vår verksamhet under en dag eller del av en dag. Vi använder oss av Unikum, ett modernt och smidigt webbverktyg, som ger förutsättningar att se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande.

Vi vill att du som förälder ska ha god insyn och inflytande när det gäller ditt barns vardag i förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig.  Du erbjuds utvecklingssamtal en gång per år och du kan alltid be om ett extra samtal. Dessutom har vi föräldramöten, forum för samråd och familjearrangemang av olika slag. Du är också välkommen att delta i vår verksamhet under en dag eller del av en dag. Vi använder oss av Unikum, ett modernt och smidigt webbverktyg, som ger förutsättningar att se och samarbeta kring barnens utveckling och lärande.