Trollbäckens likabehandlingsbild.jpg 

 

Plan för likabehandling

och mot

kränkande behandling

Trollbäckens förskola

2017-2018

 

Upprättad: 2015-03-15

Reviderad: 2017-12-01, Av Renée Johansson och

samtliga pedagoger på Trollbäcken

Gäller till: 2018-12-01

Fastställd av:rskolechef, barn, vårdnadshavare och pedagoger

 

rskolechef

Renée Johansson